เกจหน้าปัด 2.5 เกลียวทองเหลืองออกหลัง

เกจหน้าปัด 2.5 เกลียวทองเหลืองออกหลัง MGS10 DSD63D 0-2.5 BAR