เกจวัดความดัน (PRESSURE GAUGE)

เกจทองเหลือง 2.5 ออกล่าง MGS10 DS63A 0-160 KG

เกจวัดความดัน (PRESSURE GAUGE)

เกจทองเหลือง 2.5 ออกล่าง MGS10 DS63A 0-60 KG

เกจวัดความดัน (PRESSURE GAUGE)

เกจทองเหลือง 2.5 ออกล่าง MGS10 DS63A 0-600 BAR

เกจวัดความดัน (PRESSURE GAUGE)

เกจทองเหลือง 2.5 ออกล่าง MGS10 DS63A 0-160 BAR

เกจวัดความดัน (PRESSURE GAUGE)

เกจทองเหลือง 2.5 ออกล่าง MGS10 DS63A 0-250 BAR

เกจวัดความดัน (PRESSURE GAUGE)

เกจทองเหลือง 2.5 ออกล่าง MGS10 DS63A 0-250 KG

เกจวัดความดัน (PRESSURE GAUGE)

เกจทองเหลือง 2.5 ออกล่าง MGS10 DS63A 0-400 KG

เกจวัดความดัน (PRESSURE GAUGE)

เกจทองเหลือง 2.5 ออกล่าง MGS10 DS63A 0-60 BAR