เกจทองเหลือง 2.5 ออกล่าง MGS10 DS63A 0-400 BAR 1/4″ NPT