เกจหน้าปัด 2.5 เกลียวทองเหลืองออกหลัง MGS10 DSD63D -1/0 mmHg