เกจ 2.5 เกลียวทองเหลือง ออกกล่าง MGS10 DS63A 0-16 BAR 1/4″ BSP

  • เกจ 2.5
  • เกลียวทองเหลือง
  • ออกกล่าง
  • MGS10 DS63A
  • 0-16 BAR 1/4″ BSP