เกจ 2.5 เกลียวทองเหลือง ออกกล่าง 1 Bar-40 Bar MGS10 DS63A 0-6 BAR