เกจ 2.5 เกลียวทองเหลือง ออกกล่าง 1 Bar-40 Bar MGS10 DS63A 0-160 PSI/KG

  • เกจ 2.5
  • เกลียวทองเหลือง
  • ออกกล่าง
  • MGS10 DS63A
  • 0-160 PSI/KG