เกจ 4 สแตนเลส ออกล่าง MGS18 DS100A 0-16 BAR 1/2″ BSP

เกจ 4 สแตนเลส ออกล่าง MGS18 DS100A 0-16 BAR 1/2″ BSP