เกจ 4 สแตนเลส ออกล่าง MGS18 DS100A 0-400 PSI/KG 1/4″ NPT

เกจ 4 สแตนเลส ออกล่าง MGS18 DS100A 0-400 PSI/KG 1/4″ NPT