เกจ 4 สแตนเลส ออกล่าง MGS18 DS100A 0-6BAR 1/2″BSP

เกจ 4 สแตนเลส ออกล่าง MGS18 DS100A 0-6BAR 1/2″BSP