เกจ 4 สแตนเลส ออกล่าง MSG18 DS100A 0-6BAR 1/2″ NPT

เกจ 4 สแตนเลส ออกล่าง MSG18 DS100A 0-6BAR 1/2″ NPT