เกจทองเหลือง 2.5 ออกล่าง 60 Bar-600 Bar MGS10 DS63A 0-100 BAR

MGS10 DS63A 0-100 BAR